Bieżące zadania


Od stycznia 2015r do grudnia 2015r realizujemy program:
„Wystarczy chcieć, aby wyrównać swoje szanse edukacyjne”
finansowany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy
W ramach tego zadania realizowane są:
- badania pedagogiczne,
- ćwiczenia ortograficzne prowadzone metodami alternatywnymi,
- ćwiczenia poziomu graficznego pisma,
- udzielanie instruktarzu dla młodzieży i rodziców „Mów wyraźnie, pisz poprawnie i czytelnie”,
- warsztaty aktorskie,
- warsztaty koordynacji motorycznej i równowagi z zastosowaniem muzyki,